FEIN - profesionální nářadí / Vysoká frekvence

U elektrického nářadí se pojem vysoká frekvence ustálil pro všechny jmenovité frekvence přesahující frekvenci standardní (50/60 Hz). Vysokofrekvenční elektrické nářadí dnes používá převážně frekvenci 300 Hz.


Proč se ale má proud ze zásuvky dostat na vyšší frekvenci? Důvodem je požadavek na vyšší výkon. Zvýšením frekvence se dosáhne vyšších otáček. Přímo proporcionálně ke zvýšené frekvenci roste také výkon motoru. Při 300 Hz stoupá výkon šestkrát, protože frekvence je v porovnání s 50 Hz šestkrát vyšší. K tomu jsou potřeba měniče frekvence, které se připojí do běžené elektrické sítě a dostanou proud na zvýšenou frekvenci.

Vysokofrekvenční elektrické nářadí se používá především v průmyslovém prostředí. Produktivita se prokazatelně zvyšuje díky zvýšenému výkonu, ideálním otáčkám, konstantnímu průběhu otáček i při zatížení a s tím spojenému enormnímu úběrovému výkonu. Opotřebení nástrojů je minimální. Současně je vysokofrekvenční nářadí FEIN konstrukčně koncipováno pro maximální zatížitelnost a minimální náklady na údržbu. Což má za následek delší životnost, kratší doby výpadku a snížené náklady na údržbu a opravy. Při trvalém nasazení v průmyslu, například ve vícesměnném provozu, je rozhodnutí pro vysokou frekvenci FEIN v neposlední řadě i rozhodnutím pro větší hospodárnost.


Příklad: Schéma zapojení pro několik pracovišť (jeden větší měnič pro několik pracovních míst).

 

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte.